Dokumenty fundacji

Na tej stronie znajdziesz najważniejsze dokumenty związane z działalnością Fundacja Hearty: statut, sprawozdania, KRS.

Statut fundacji

Działamy w oparciu o statut. Jeśli chcesz poznać nas „dogłębnie” – zapraszamy do jego lektury. 

Foundation's statute

We operate based on the statute. If you want to get to know us „in-depth” – we invite you to read it. 

Potrzebujesz dokumentu z KRS? Oto on!

Sprawozdania finansowe znajdziesz poniżej:

Sprawozdania merytoryczne znajdziesz poniżej:

Hearty-204a

Może szukasz innych informacji?

Skontaktuj się z Hearty Foundation – dowiedz się więcej na temat naszych działań oraz realizowanych projektów.