UBS

Future Innovators Academy

Stworzyliśmy FIA razem z firmą UBS, aby zainspirować dzieci i młodzież do poszerzania horyzontów, rozwijania talentów i budowania wiary we własne możliwości. Razem z wolontariuszami skupiamy się m.in. na otwartości, efektywnej współpracy w grupie i rozwoju kreatywności.

Organizujemy już piątą edycję FIA!

Dzięki Future Innovators Academy (Akademii Przyszłych Innowatorów) nasi podopieczni zgłębiają największe wyzwania społeczne, gospodarcze i ekologiczne współczesnego świata. A przy tym towarzyszą im inspirujący wolontariusze-mentorzy z firmy UBS, którzy przekazują dzieciom odrobinę siebie, dzieląc się bezcennymi doświadczeniami ze świata biznesu.

Projekt odbywa się corocznie od 2019 roku. Każda edycja ma inny temat przewodni inspirowany listą 17 celów zrównoważonego rozwoju zdefiniowanych przez ONZ. Edycje trwają około 4-5 miesięcy i składają się z 3 etapów.

Ostatnim jest pełen emocji wielki finał! Podczas niego dzieci i młodzież pracują zespołowo nad innowacyjnymi projektami, które następnie oceniane są przez jury, aby nagrodzić autorów najlepszych pomysłów indywidualnymi stypendiami edukacyjnymi oraz sprzętem elektronicznym.

Co wyróżnia projekt?

Siłą FIA jest łączenie czterech ważnych elementów – wsparcia dzieci i młodzieży, wolontariatu pracowniczego, nowoczesnych narzędzi oraz tematyki dotyczącej zrównoważonego rozwoju.

Więcej o FIA

Każda edycja ma swój temat przewodni, którego inspiracją jest lista 17 celów zrównoważonego rozwoju zdefiniowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2015 roku. 

Etap 1

Do pierwszego etapu zapraszamy od 100 do nawet 500 dzieci i młodzieży. Przygotowujemy dla nich warsztaty prowadzone metodą Design Thinking, podczas których wspólnie z nimi przyglądamy się szczegółowo tematowi przewodniemu. Na koniec ogłaszamy konkurs na pracę interpretującą temat w dowolnej formie.

Etap 2

Do drugiego etapu przechodzi około 40-100 osób. Trafiają one pod mentorską opiekę przeszkolonych wolontariuszy z UBS, którzy tworzą specjalnie na tę okazję dopasowane do wieku autorskie warsztaty z aż czterech różnych modułów, m.in. Public Speaking, Teamwork czy Project Management.

Etap 3

Wielki finał w weekend, czyli Hackaton i Forum. W sobotę dzielimy dzieci na kilkuosobowe zespoły, które wraz z mentorami z UBS tworzą innowacyjne projekty. Mają na to tylko kilka godzin, więc emocje sięgają zenitu! W niedzielę uczestnicy prezentują swoje pomysły przed jury, które po naradzie ogłasza zwycięzców!

IMG_20200215_104007

W sobotę dzielimy uczestników na kilkuosobowe zespoły, które wraz z mentorem z UBS tworzą innowacyjny projekt w odpowiedzi na zadanie konkursowe. Mają tylko kilka godzin na stworzenie pomysłu i sposobu jego prezentacji, więc emocje sięgają zenitu!

Drugiego dnia podczas Forum dzieci prezentują swoje rozwiązania przed jury, w skład którego wchodzą wolontariusze UBS, członkowie zespołu Hearty oraz specjalista z tematyki danej edycji. Wybór nigdy nie należy do łatwych, bo uczestnicy mają zawsze dużo świetnych pomysłów, które nierzadko zaskakują dorosłych swoją innowacyjnością. Jednak dla wzmocnienia rywalizacji jury zawsze wybiera jedną lub dwie drużyny, które otrzymują indywidualne stypendia edukacyjne oraz nagrody rzeczowe. 

Rezultaty

1200

Dzieci i młodzieży, która wzięła udział w co najmniej jednym etapie

75+

Serdecznych wolontariuszy z UBS

54+

Przyznanych stypendiów edukacyjnych

Serdeczne opinie

„Dzięki FIA dzieci i młodzież mogą uwierzyć, że są w stanie osiągnąć wszystko, a ich pomysły, plany i marzenia mają znaczenie dla innych.”

Karolina Chećko

Karolina Chećko

Serdeczna Junior Project Managerka

“Bardzo motywuje mnie to, że z każdych zajęć dzieci wynoszą coś dla siebie – obserwuję, jak stają się coraz śmielsze, otwarte i kreatywne.”

Serce

Wychowawca

W jednej z placówek partnerskich

“Kiedy oglądałam prezentacje finałowe, nie mogłam uwierzyć, że dzieciaki mogą prezentować swoje pomysły z aż tak wielką odwagą i zaangażowaniem!”

Paulina Wójtowicz

Paulina Wójtowicz

Serdeczna Prezeska Fundacji Hearty

Zobacz, jak to wyglądało

Zobacz poszczególne edycje projektu

Temat piątej edycji to “Równi w nierówności”. W tej edycji przeprowadziliśmy warsztaty zdalne dla 200 dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem z całego kraju. Zajęcia odbyły się z podziałem na dwie kategorie wiekowe: 7-12 lat i 13-19 lat.

Edycja 4.0 - 2022

Temat czwartej edycji to zrównoważona konsumpcja i produkcja. Do tej edycji zaprosiliśmy 200 uczestników z dwóch grup wiekowych 6-12 lat oraz 13-18 lat. Projekt przeprowadziliśmy zdalnie dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem z całego kraju.

Temat trzeciej edycji to dobra jakość edukacji. Projekt odbył się w formie online i miał charakter ogólnopolski. Przeprowadziliśmy warsztaty dla ponad 200 dzieci i młodzieży, podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Temat drugiej edycji to dobre zdrowie i jakość życia. Tę edycję przeprowadziliśmy w formie online dla około 100 podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych z całego kraju. 

Edycja 1.0 - 2019

Temat pierwszej edycji dotyczył szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju. Przeprowadziliśmy warsztaty stacjonarne dla 500 młodzieży w wieku 11-15 lat uczęszczającej do placówek pieczy zastępczej oraz szkół z mniejszych miejscowości w Małopolsce.

Chcesz odkryć inne serdeczne projekty?