#MOCNIEJSZA razem przeciw przemocy: polskie fundacje łączą siły, aby wzmacniać bezpieczeństwo kobiet

Według danych policji w Polsce przemoc w rodzinie jest poważnym problemem społecznym – w 2020 roku odnotowano ponad 91 tys. formularzy Niebieskiej Karty wypełnionych przez uprawnione instytucje, przy czym zaledwie 5 tys. osób korzystających z pomocy specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.* Przemoc ta dotyka zwłaszcza kobiet, dlatego to właśnie je wspiera projekt #MOCNIEJSZA Razem przeciwko przemocy. Jako Serdeczna Fundacja Hearty na co dzień wspieramy dzieci i młodzież, jednak zostaliśmy częścią i tej inicjatywy, ponieważ dobrostan i bezpieczeństwo matek ma bezpośredni wpływ na ich dzieci. A wszystko to dzięki wsparciu finansowemu ZURICH Foundation oraz merytorycznemu partnerstwu Fundacji Feminoteka oraz Fundacji Mamo Pracuj, zajmujących się na co dzień wspieraniem kobiet.  

Cel projektu

Mimo podejmowanych działań zapobiegających przemocy, istnieje ciągła potrzeby monitorowania i analizowania skuteczności działań oraz wprowadzania ich usprawnień, aby skuteczniej wspierać jej ofiary. 

Organizacje pozarządowe odgrywają tu kluczową rolę, uzupełniając działania państwa. W celu zwiększenia ich efektywności połączyliśmy siły z innymi podmiotami – w tym Fundacją Feminoteka oraz Fundacją Mamo Pracuj. Z
ależy nam na zwiększeniu dostępu do pomocy dla kobiet dotkniętych przemocą oraz zapewnieniu edukacji i szerzeniu świadomości na jej temat w społecznościach lokalnych. 

Obszary wsparcia

Kobiety dotknięte przemocą często nie mają dostępu do informacji na temat funkcjonujących środków wsparcia w odpowiedzi na co, uruchomiliśmy wraz z Fundacją Feminoteka bezpłatną linię telefoniczną dla ofiar przemocy domowej. W projekcie zapewnimy również wsparcie psychologiczne, poprzez organizacje spotkań grupowych, poprowadzonych przez specjalistki, aby odpowiednio i profesjonalnie zadbać o dobrostan zgłaszających się osób. 

Kolejnym krokiem są działania ukierunkowane na pomoc prawną oraz zawodową. W tych obszarach pojawia się wiele wyzwań i znaków zapytania. Dlatego w ramach projektu wprowadzimy bezpłatne wsparcie prawne czy konsultacje z doradcami zawodowymi, aby dotknięte przemocą kobiety mogły otrzymać rzetelne wsparcie specjalistów i w tych obszarach. Co więcej Fundacja Mamo Pracuj zaangażowana w projekt #MOCNIEJSZA przeprowadzi kampanię edukacyjną, która ma inspirować do pozytywnych zmian. 
Zaczniemy od przeprowadzenia testu online, oceniającego ryzyko wystąpienia przemocy ekonomicznej w rodzinie. A wraz z nim stworzony zostanie poradnik opisujący, jak radzić sobie z przemocą ekonomiczną, uwzględniając kilka stopni ryzyka wystąpienia takiej sytuacji. 

Siła współpracy

Jako Serdeczna Fundacja Hearty skupiamy się na wspieraniu młodych ludzi w budowaniu ich sprawczości. Jednak bez odpowiedniego dobrostanu i poczucia bezpieczeństwa u matek, ciężko o rozwojowe warunki dla ich dzieci. To dlatego postanowiliśmy zaangażować się w projekt operacyjnie. Dzięki wsparciu finansowemu ZURICH Foundation rozpoczęliśmy kolaborację z zaprzyjaźnionymi Fundacjami – Fundacją Feminoteka oraz Mamo Pracuj, specjalizującymi się w obszarach, którymi zajmiemy się w projekcie #MOCNIEJSZA.

Fundacja Feminoteka to organizacja pozarządowa działającą na rzecz praw kobiet od 2005 roku. Są jedyną wyspecjalizowaną organizacją zajmującą się przemocą seksualną w Polsce, która świadczy wysokiej jakości usługi dla kobiet, które doświadczyły przemocy ze strony mężczyzn, zwłaszcza przemocy seksualnej. Działają na rzecz zakończenia przemocy wobec kobiet, edukują, organizują akcje, piszą petycje, zmieniają prawo i społeczeństwo. Stawiają na działania w sposób uwrażliwiony na traumę, w oparciu o potrzeby osób, które doświadczyły przemocy. To oni odpowiadają m.in. za utworzenie pierwszego w Polsce punktu dla kobiet po gwałcie czy działania telefonu przeciw przemocowego. 

Zespół Fundacji Feminoteka

Fundacja Mamo Pracuj już od ponad dekady wspiera kobiety w odnalezieniu swojego miejsca na rynku pracy. Wciąż szukają nowych rozwiązań, projektów, które będą odpowiadały na potrzeby kobiet, nie tracąc z oczu zmian, które towarzyszą nam wszystkim na zmieniającym się wciąż rynku pracy. Wspierają  kobiety wracające do aktywności zawodowej po urlopach macierzyńskich i wychowawczych, inspirują i podpowiadają, jak połączyć życie rodzinne z zawodowym. Konsekwentnie zmieniają rynek pracy na bardziej przyjazny dla pracujących rodziców.

Z ZURICH Foundation działa obok pracowników grupy Zurich Insurance Group oraz innych interesariuszy, jak również współpracuje z rządami i organizacjami pozarządowymi, dążąc do przyszłości, w której ludzie mogą rozwijać się pomimo rosnących zagrożeń klimatycznych, gdzie ci z nas, którzy odczuwają stres życiowy są upoważnieni do wypowiadania się, a marginalizowani w naszym społeczeństwie mogą osiągnąć swój pełny potencjał.

Fundacja Z Zurich to szwajcarska fundacja charytatywna założona przez członków Grupy Zurich Insurance. To ich główne narzędzie, za pomocą którego Grupa Zurich Insurance realizuje swoją globalną strategię inwestycji społecznych. 

“W Fundacji ZURICH wierzymy w tworzenie bardziej inkluzywnego społeczeństwa, w którym każdy ma szansę na sukces. Skupiamy się na wsparciu poprzez szkolenia, przekwalifikowania, edukację, praktyki zawodowe i mentorstwo, które mogą stworzyć ścieżki do trwałego zatrudnienia i innowacyjnej przedsiębiorczości, korzystnych zarówno dla młodzieży, jak i ich społeczności. Dostarczając odpowiednich narzędzi i zasobów, beneficjenci programu mogą odzyskiwać poczucie sprawczości, osiągnąć pełny potencjał i zbudować poczucie pewności, że znajdą swoje miejsce w społeczeństwie.”

– podkreśla Ruth Adamson, EMEA Regional Engagement Manager w Z ZURICH Foundation.

Wspólnymi siłami i zaangażowaniem w naszą wspólną inicjatywę #MOCNIEJSZA, zadbamy o to, aby kobiety otrzymały wsparcie i pomoc, jakiego potrzebują!

Chcesz dołączyć do Serdecznej Społeczności i wspierać młodzież? 
Skontaktuj się z nami!

*Źródło danych: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Przemoc domowa w świetle danych statystycznych procedury „Niebieskiej Karty”

Share on facebook
Udostępnij
Share on linkedin
Udostępnij