Partnerstwo i rozwój. NESsT i Serdeczna Fundacja Hearty wspierają młodzież w wejściu na współczesny rynek pracy

Młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym często staje przed trudnościami w znalezieniu stabilnego i rozwojowego miejsca na rynku pracy. Wspieranie ich w początkach drogi zawodowej jest kluczowe dla zwiększenia szans na ich samodzielność. Jednym z przykładów efektywnej współpracy w tej dziedzinie jest partnerstwo między organizacją NEssT a Serdeczną Fundacją Hearty, które połączyły się w ramach wspólnego celu. 

Jak to się zaczęło?

NESsT to organizacja działająca na rzecz rozwoju przedsiębiorstw społecznych, które oferują trwałe programy szkoleniowe i zatrudnieniowe dla młodzieży i młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym. W październiku 2020 roku Filip Wadowski, Country Director NESst Poland, który jak się okazało, usłyszał o nas sporo dobrego, nawiązał kontakt z Pauliną, Prezeską Hearty.

“Jako, że znałam tę wspaniałą organizację, wspierającą rozwój przedsiębiorstw społecznych, bardzo się ucieszyłam.” 

– wspomina Paulina Wójtowicz, Prezeska Serdecznej Fundacji Hearty.

Kolejno spotkaliśmy się z NESsT w listopadzie, aby wzajemnie się poznać. Filip Wadowski wraz z Grzegorzem Wachem, Portfolio Managerem, przedstawili Fundacji misję i cele organizacji oraz opowiedzieli o tym, jak i w co inwestuje ich organizacja. 

Paulina wraz z Alicją Magierą-Bąk, wówczas Koordynatorką Projektów, dziś Dyrektor Fundacji, opowiedziały o tym jak działa Fundacja, kogo wspiera i jak planuje dalszy rozwój. 

“Czułyśmy, że Filipowi i Grzegorzowi spodobało się nasze przedsiębiorcze podejście do prowadzenia Fundacji i to, że od początku chciałyśmy budować przychodowość opartą o produkty/usługi dla firm. To dlatego po pierwszym zapoznawczym spotkaniu umówiliśmy się na kolejne by porozmawiać o procesie due dilligence – czyli w jaki sposób możemy współpracować, jak się do takiej współpracy przygotować, co trzeba opracować, by stać się członkiem portfolio Nesst – przedsiębiorstwem społecznym, w którego rozwój inwestuje Neest.” 

– opowiada Paulina.

Paulina i Alicja przystąpiły do tworzenia planów na kolejne 4 lata. Tych merytorycznych – związanych z budowaniem wpływu dla młodzieży i młodych dorosłych wkraczających na rynek pracy oraz tych finansowych – budowania źródeł przychodu dla Fundacji na bazie naszych działań. 

„Kiedy zaczęliśmy rozmawiać z Hearty w 2020 roku byliśmy pod wrażeniem tego, w jaki spójny i przemyślany sposób Fundacja wspiera młodzież zagrożoną wykluczeniem. Niezwykle istotnym aspektem było dla nas to, że organizacja przywiązywała dużą wagę do programów, które zbliżały tych młodych ludzi do rynku pracy. Po stronie Pauliny, Alicji i Przemka znaleźliśmy też otwartość na sugestie, które miały na celu rozwój działalności gospodarczej Fundacji tak, żeby mogła się ona stać bardziej niezależna finansowo. Ten zespół zawsze bardzo dobrze rozumiał to, że aby pomóc większej ilości potrzebujących dzieciaków w dłuższej perspektywie, potrzebują stabilnie stanąć na własnych nogach.”

– opowiada Filip Wadowski Country Director w NESsT.

I tak rozpoczęła się kilkuletnia współpraca z zaangażowaniem obu stron. Koordynatorem po stronie NESst odpowiadającym za współpracę z Hearty został Grzegorz Wach wraz z którym rozpoczęliśmy wdrażanie w Fundacji procesu usamodzielniania się młodych dorosłych. Cele działania były przede wszystkim dwa.

Cel 1: Wsparcie w starcie na rynku pracy

Pierwszym celem partnerstwa było wspieranie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w wejściu na rynek pracy. Za sprawą naszych projektów edukacyjnych, wspieramy młodych dorosłych w zdobywaniu niezbędnych kompetencji. Nasze wsparcie to organizacja  kursów scrum mastera, kursów photoshopa, przygotowanie do egzaminów maturalnych z matematyki, spotkania z doradcą zawodowym, webinary o wejściu na rynek pracy czy radzeniu sobie ze stresem i wiele innych. To dzięki temu młodzi ludzie stają się bardziej konkurencyjni na rynku pracy, zdobywając nowe i istotne kompetencje i zarazem zwiększając swoje szanse na zatrudnienie. Działamy w ten sposób, aby ułatwić im zdobycie stażu czy pierwszej pracy. 

“Grupa młodych dorosłych na początku działań Fundacji była bardzo niewielka, liczyła kilka osób. Przez lata nasze działania edukacyjno-kompetencyjne skierowane do młodych ludzi coraz bardziej nabierały tempa. Przykładem jest kurs scrum mastera gdzie uczymy konkretnych kompetencji przydatnych na dzisiejszym rynku pracy. Dodatkowo fundujemy naszym podopiecznym egzamin, dzięki któremu otrzymują  pełen pakiet dokumentów, potwierdzających zdobyte kwalifikacje. 

Kolejny przykład to kursy maturalne z matematyki, które stanowią ważną część w egzaminie dojrzałości. Młodzi dorośli po warsztatach i projektach, w których brali udział w ramach projektów Hearty, otrzymywali staże lub ofertę pierwszej pracy w zawodach m.in.  z zakresu IT (analityki, programowania)  i nie tylko.”

– opowiada Alicja Magiera-Bąk, Dyrektorka Fundacji Hearty.

Jakie są efekty tych działań? 

Kornelia znalazła pracę w kancelarii prawnej.
Michał zaczął staż informatyczny.
Nina zaczęła pracę jako Junior Software Developer w EY GDS.
Artur znalazł pracę w branży IT.
Alina jest wychowawcą w Blue Hearts Embassy.
Kornelia jest korepetytorką matematyki w Blue Hearts Embassy.
Paulina jest asystentką managera w branży muzycznej.

Młodzi dorośli (18+) wspierani przez Hearty edukacyjnie 2021 - 73 2022 - 165 do czerwca 2023 - 152

Cel 2: Wsparcie w budowaniu niezależności Fundacji

Współpraca z NESsT nie ograniczała się jedynie do wsparcia młodzieży. Kolejnym założeniem było rozwijanie przez Fundację z pomocą NESsT źródeł finansowania i budowania przedsiębiorczej, niezależnej organizacji. W tym czasie naszym głównym źródłem przychodu stało się organizowanie projektów wolontariatu pracowniczego na zlecenie i dla firm. . Widzieliśmy od początku, że dzięki angażowaniu pracowników i pracowniczek firm partnerskich do przekazywania wiedzy i doświadczenia, nie tylko zwiększamy swoje możliwości finansowe, ale tworzymy wartość dodaną dla biznesu i wyrównujemy szanse w dostępie do edukacji naszych podopiecznych. W naszym przypadku większa dochodowość oznacza realizację naszej misji społecznej w jeszcze większym wymiarze.

Z roku na rok reagujemy na bieżące zmiany ekonomiczne, zewnętrzne (wojna w Ukrainie), a nawet globalne (pandemia) i dostosowujemy wszystkie znane narzędzia do przekształcenia wewnętrznej struktury, aby kontynuować naszą misję. Dlatego z czasem w dużej mierze wprowadziliśmy model oparty o pracę zdalną, który pozwala docierać do dzieci i młodzieży w całej Polsce.

Ciągły rozwój Fundacji w działaniach z biznesem

Współpraca z NESsT pozwoliła na systematyczny rozwój i dostosowywanie się do zmieniających się warunków zewnętrznych. Projekty edukacyjne, które budowaliśmy od samego początku opierały się o ścisłą współpracę z biznesem. 

“Firma partnerska tworzyła z Fundacją projekty o różnej skali (lokalne, ogólnopolskie)  i przedziale czasowym (kilka tygodni, miesięcy poprzez projekty kilkuletnie). Wprowadzaliśmy do projektów ważny i bardzo wartościowy element – udział pracowników w przekazywanie wiedzy i doświadczenia młodszym pokoleniom. Wolontariat pracowniczy, który miał miejsce niemal w każdym projekcie, angażował wolontariuszki i wolontariuszy do działań na rzecz wyrównywania szans w dostępie do edukacji.” 

– podkreśla Paulina.

Wolontariat pracowniczy to dzisiaj nasza specjalność. Jest to korzystne rozwiązanie w ramach współpracy z biznesem na wielu polach. Wspieramy firmy na każdym etapie, pobudzając ich chęć wdrażania działań społecznych w swoje struktury – projektujemy, planujemy, a następnie wdrażamy projekty oparte o potrzeby i możliwości danej firmy czy zespołu.

Firmy widzą w tym dużą wartość pod względem integracji pracowników, poczucia ich przynależności do zespołu, budowania relacji wewnątrz firmy i co ważne, rozwijania kompetencji miękkich swoich pracowników i pracowniczek – tak ważnych w życiu prywatnym i zawodowym. Z drugiej strony pracownicy i pracowniczki, którzy realizowali działania w ramach edukacji i przekazywania wiedzy, doświadczenia oraz poświęconego czasu, widzą efekty społeczne swojego zaangażowania.

“Takie podejście do wolontariuszy i wolontariuszek niejednokrotnie sprawia, że chcą kontynuować wolontariat – wracają do nas w kolejnych edycjach projektów. Hearty poprzez ukierunkowanie się na realizację projektów edukacyjnych z biznesem i zaangażowanymi pracownikami, dociera z pomocą jeszcze dalej, wspierając coraz więcej dzieci i młodzieży.”

– podsumowuje Alicja.

To dopiero początek

Sposób myślenia Fundacji z roku na rok ulegał zmianie. Poprzez towarzyszenie NESsT w tej drodze, zdobyliśmy cenne kompetencje i umiejętności, aby budować od środka kulturę organizacyjną opartą o coraz lepsze zrozumienie wymagań, oczekiwań rynku, a równocześnie podnosić jakość pracy i markę Serdecznej Fundacji, do której wracają zadowoleni partnerzy. 

“Grzegorz Wach towarzyszył Hearty przez wszystkie lata. Widział w podejmowanych krokach dużą ewolucję. Z Fundacji z Krakowa przeszliśmy do ogólnopolskiej organizacji, której zaufało do tej pory 48 partnerów. 

Ogromne uznanie oddaję zespołowi NESsT – Filip Wadowski, Joanna Lewicka, Grzegorz Wach i Nadia Belkessman – za zaufanie, wiarę w nasze podejście do zmiany świata i wspieranie w trudnościach oraz wyzwaniach. Serdeczny Partnerze, wspaniałą i pouczającą drogę przeszliśmy razem. Wasza praca dała Fundacji siłę do działania, odwagę do mierzenia wysoko i szukania nietypowych rozwiązań.”

– dziękuje Alicja.

“Po kilkumiesięcznej i intensywnej współpracy z Hearty w 2023 roku, zauważam ich szczere zaangażowanie, profesjonalizm i otwartość na nowe kierunki rozwoju. Zauważalna jest również chęć rozwijania nowych kompetencji, ciągła inicjacja dialogu z biznesem w celu zapewnienia trwałego i jakościowego wsparcia i przede wszystkim w celu zbudowania godnej przyszłości dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem w Polsce. Dodatkowo ich wsparcie skierowane do grupy uchodźców, mających trudny start życiowy i zawodowy, jest niezbędnym działaniem. Wierzę, że zaangażowanie, społeczna pasja, ale również profesjonalizm przyniosą Hearty wiele impaktowych i przedsiębiorczych sukcesów”

– podsumowuje Nadia Belkessman, Portfolio Manager w NESsT.

Fundacja Hearty stale rozwija swoje działania, kompetencje Serdecznego zespołu oraz realizuje kolejne projekty. Kierując się misją i wypracowaną strategią wyznaczamy na mapie NGO nowy kierunek – świadomej organizacji, realizującej wolontariat pracowniczy oraz przyciągającej biznes, który widzi w budowaniu pomostów również wartość. Jesteśmy przekonani, że każda ze stron może nauczyć się wiele od siebie. 

Dziękujemy NESsT za wsparcie nas w osiąganiu tego celu. To nie koniec, a kolejny etap w drodze ku lepszej przyszłości młodych, którym chcemy towarzyszyć.

Share on facebook
Udostępnij
Share on linkedin
Udostępnij