4 Future Innovators Academy – Dream. Learn. Reach higher!

Future Innovators Academy. Dream. Leran. Reach higher. Organized by Hearty Foundation. Powered by UBS.

Jesteśmy w trakcie kolejnej, już 4 edycji Future Innovators Acadmy (Akademia Przyszłych Innowatorów). Hearty wolontariusze ponownie zmobilizowali serdeczną moc, by ruszyć do naszych podopiecznych z edukacyjną pomocą. Już od czterech lat możemy liczyć na tę fantastyczną społeczność, która wzbudza podziw entuzjazmem i zaangażowaniem w wolontariat kompetencyjny. Akademia Przyszłych Innowatorów to projekt wart uwagi z wielu powodów. Chcesz wiedzieć dlaczego?

O czym traktuje temat przewodni 4 edycji FIA 2022 r. ?

25 września 2015 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Rezolucję,  “Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”.  W ramach tej idei wszystkie państwa członkowskie ONZ zobowiązały się do zrealizowania szerokiego zakresu zadań w pięciu obszarach:  ludzie, planeta, dobrobyt, pokój, partnerstwo. Problematyka, którą zdecydowaliśmy się poruszyć w zakresie tegorocznego projektu, to jeden z siedemnastu celów znajdujących się w programie rezolucji.

Zagadnieniem tegorocznej IV edycji Future Innovators Academy został wybrany Cel 12: 

Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji.

Promowanie: efektywnego zużycia energii i innych zasobów, trwałej infrastruktury, dostępu do godziwych miejsc pracy, w tym w sektorze środowiskowym, dostępu do podstawowych usług i lepszej jakości życia.

Jakie ważne fakty wpłynęły na wybór tematu?

Malunek smutnej Ziemi, która patrzy zbierających śmieci ludzi.

❗ Jeśli, zgodnie z szacunkami, populacja świata do 2050 roku wzrośnie do 9,6 miliarda, to do prowadzenia dotychczasowego stylu życia będziemy potrzebować bogactw naturalnych w ilościach odpowiadających trzykrotności zasobów naszej planety.

❗ Nadmierne zużycie wody i kurcząca się ilość zasobów planety przyczynia się do globalnych napięć związanych z ich brakiem.

❗ Same gospodarstwa domowe pochłaniają 29% globalnej energii i przyczyniają się do emitowania 21% dwutlenku węgla.

❗ Każdego roku około 1/3 całej wyprodukowanej żywności – tj. 1,3 mld ton pożywienia o wartości około 1 biliona dolarów – marnuje się w domach lub sklepach albo psuje się z powodu złego transportu i praktyk związanych ze zbiorami.

Źródło: Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030 – Wikipedia, wolna encyklopedia

Ważnych faktów jest o wiele więcej. Najważniejszy jest jednak ten, że każdy z nas ma wpływ i wybór. Uświadamianie o tym młodego pokolenia i angażowanie młodych ludzi w tworzenie innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie, to jako realizatorów edukacji przyszłości nasz obowiązek i przywilej. Dlatego angażujemy i łączymy naszą serdeczną moc w trosce o naszą planetę i ekologiczną edukację dzieci i młodzieży

Rysunek ziemi wykonany mazakami i kredkami oraz napis "Dbaj o ziemię jest sercem Twoim".

Jak przebiega nauka w 4 Akademii Przyszłych Innowatorów?

Future Innovators Academy, to ogólnopolska, interaktywna przestrzeń, w której  w tym roku wiedzę na temat ekologii zdobywają dwie grupy wiekowe od 6 lat do 12 lat i od 13 lat do 18 lat. Każda z grup charakteryzuje się innym podejściem do poruszanego zagadnienia. Młodsza grupa wiekowa zwraca uwagę na podstawowe kwestie, takie jak śmieci, zanieczyszczenie powietrza, wód itp. Ci najmłodsi w trakcie zajęć  mają asystę dorosłych, którzy im pomagają i razem z nimi pracują. Głównym tematem starszej grupy wiekowej jest zero waste, czyli obniżanie poziomu generowania odpadów poprzez prewencję, redukcję, recykling i ponowne użycie. Każdy w Akademii Przyszłych Innowatorów dostaje szansę na wypracowywanie innowacyjnych rozwiązań, nowoczesnymi metodami.

1 etap - warsztaty myślenia projektowego. Celem warsztatów jest pobudzenie kreatywności, tworzenie rozwiązań oraz przekazanie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Po pierwszym etapie Jury wyłoni 40 autorów najlepszych prac. To oni przejdą do 2 etapu projektów. 2 etap - warsztaty online m.in. z praktycznych tematów takich jak praca zespołowa i wystąpienia publiczne. Ukończenie czterech modułów szkoleniowych kwalifikuje do trzeciego etapu. 3 etap - Hackathon - maraton projektowania. Weekendowe, dwudniowe wydarzenie odbywające się online. Grupowa praca oddawana pod ocenę sędziów. Nagrody: 5x Smartfon, 10x Stypendium edukacyjne do 2000 zł.

Chcesz wiedzieć, jak i po co to robimy?

Realizacja projektu wymaga z rekrutowania około 200 dzieci i młodzieży. W tym roku zaprosiliśmy do udziału około 600 placówek i szkół z małych miejscowości z całej Polski! Angażowanie dzieci w innowacyjne projekty edukacyjne takie jak FIA, wymaga ciągłego budowania zaufania. Sposób, w jaki realizujemy edukację przyszłości, umacnia nasze relacje z dyrektorami, opiekunami, wychowawcami i dziećmi. Oddanie sprawie zjednuje nam nierzadko złamane serca. Ogniwem spajającym jest długofalowe towarzyszenie na ścieżce edukacyjnej i dostarczanie możliwości zdobywania kompetencji przyszłości. W trakcie projektu wyposażamy podopiecznych w umiejętności niezbędne w dalszej nauce i usamodzielnianiu się.

Nad płynną realizacją 4 edycji Future Innovators Academy pieczę sprawuje Agnieszka Sznajder, Hearty Project Manager. Z zawodu kierowniczka produkcji filmowej, która od kilku lat zajmuje się koordynacją projektów wspierających i edukujących młodych ludzi w dziedzinie kultury, a także nowoczesnych mediów. Uczy również jak produkować filmy studentów Krakowskiej Szkoły Filmowej. Jej dewizą życiową jest “Chcieć to móc”, co stara się przekazywać podopiecznym.

Share on facebook
Udostępnij
Share on linkedin
Udostępnij